Vision:

Vi ønsker at være en fri kirke for alle i lokalområdet. Et kristent fællesskab, hvor man lærer Gud at kende.

Hvem er vi?:

Frikirken i Sæby tager udgangspunkt i klassisk kristendom i en nutidig udformning. Det klassiske betyder, at vi har samme udgangspunkt som Den Danske Folkekirke og andre kristne kirker i verden. Vi bruger den samme autoriserede bibeloversættelse og opfatter grundlæggende evangeliet på samme måde. Sammen prøver vi at ”pakke kristendommen ud”, gennem bøn, lovsang og forkyndelse. Vi tilslutter os fuldt ud ”Den Apostolske Trosbekendelse” Frikirken i Sæby er en del af Baptistkirken i Danmark.

Hvordan bliver man medlem af Frikirken?

Grundlæggende kan man blive medlem, hvis man tror på Jesus Kristus. Medlemskab forudsætter en samtale/intro-kursus med kirkens præst/ledelse. Der er ikke noget medlemsgebyr, men alle udgifter dækkes af frivillige gaver fra kirkens medlemmer.

Kan man blive døbt i Frikirken?:

Ja. Hvis man ønsker at blive døbt, kan man henvende sig til kirkens præst/ledelse for aftale om dåbsundervisning og tidspunkt for dåben. Vi praktiserer kun troendes dåb da vi tror på, at dåb finder sted, efter at man er kommet til personlig tro på Jesus Kristus.

Gudstjenesten:

I Frikirken er mange andre end kirkens præster aktive under gudstjenesten, også som prædikanter. Det er ikke givet på forhånd, hvilke tekster der læses og prædikes over. Vi har et alsidigt program, med megen sang og musik, både salmer og lovsange på dansk og engelsk, som vises på storskærm. Vi giver plads til Helligåndens virke.

Fællesskab:

Vi ønsker som kirke at være et åbent fællesskab med masser af hjertevarme, hvor der er plads til, at vi udover vores tro, deler hinandens sorger og glæder. Et fællesskab med hygge, fællesspisning, aktiviteter for børn m.m. Her på hjemmesiden kommer du til at se hvad vi efterhånden får af aktiviteter. Så hjertelig velkommen til at være med i vores fællesskab Fra Baptistkirken.dk kan du læse: Om BaptistKirken Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne tro? Baptister begynder med Jesus – med dét, han sagde og gjorde, med hans død på korset og opstandelsen fra de døde. Baptister tror ikke »noget andet« om Jesus end det, andre kristne gør, men vi lægger stor vægt på, at troen altid må tage udgangspunkt i, hvad Jesus sagde og gjorde. Vi tror, at vi hører Guds egen stemme i Jesu ord Vi tror, at Jesu handlinger viser os, hvem Gud er Vi tror, at Jesus er menneskets eneste redning Vi tror, at Jesu eksempel viser os, hvordan vi skal leve Fordi Jesus blev oprejst fra de døde, ved vi, at der er håb for verden

Vision:

Vi ønsker at være en fri kirke for alle i lokalområdet. Et kristent fællesskab, hvor man lærer Gud at kende.

Hvem er vi?:

Frikirken i Sæby tager udgangspunkt i klassisk kristendom i en nutidig udformning. Det klassiske betyder, at vi har samme udgangspunkt som Den Danske Folkekirke og andre kristne kirker i verden. Vi bruger den samme autoriserede bibeloversættelse og opfatter grundlæggende evangeliet på samme måde. Sammen prøver vi at ”pakke kristendommen ud”, gennem bøn, lovsang og forkyndelse. Vi tilslutter os fuldt ud ”Den Apostolske Trosbekendelse” Frikirken i Sæby er en del af Baptistkirken i Danmark.

Hvordan bliver man medlem af Frikirken?

Grundlæggende kan man blive medlem, hvis man tror på Jesus Kristus. Medlemskab forudsætter en samtale/intro-kursus med kirkens præst/ledelse. Der er ikke noget medlemsgebyr, men alle udgifter dækkes af frivillige gaver fra kirkens medlemmer.

Kan man blive døbt i Frikirken?:

Ja. Hvis man ønsker at blive døbt, kan man henvende sig til kirkens præst/ledelse for aftale om dåbsundervisning og tidspunkt for dåben. Vi praktiserer kun troendes dåb da vi tror på, at dåb finder sted, efter at man er kommet til personlig tro på Jesus Kristus.

Gudstjenesten:

I Frikirken er mange andre end kirkens præster aktive under gudstjenesten, også som prædikanter. Det er ikke givet på forhånd, hvilke tekster der læses og prædikes over. Vi har et alsidigt program, med megen sang og musik, både salmer og lovsange på dansk og engelsk, som vises på storskærm. Vi giver plads til Helligåndens virke.

Fællesskab:

Vi ønsker som kirke at være et åbent fællesskab med masser af hjertevarme, hvor der er plads til, at vi udover vores tro, deler hinandens sorger og glæder. Et fællesskab med hygge, fællesspisning, aktiviteter for børn m.m. Her på hjemmesiden kommer du til at se hvad vi efterhånden får af aktiviteter. Så hjertelig velkommen til at være med i vores fællesskab Fra Baptistkirken.dk kan du læse: Om BaptistKirken Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne tro? Baptister begynder med Jesus – med dét, han sagde og gjorde, med hans død på korset og opstandelsen fra de døde. Baptister tror ikke »noget andet« om Jesus end det, andre kristne gør, men vi lægger stor vægt på, at troen altid må tage udgangspunkt i, hvad Jesus sagde og gjorde. Vi tror, at vi hører Guds egen stemme i Jesu ord Vi tror, at Jesu handlinger viser os, hvem Gud er Vi tror, at Jesus er menneskets eneste redning Vi tror, at Jesu eksempel viser os, hvordan vi skal leve Fordi Jesus blev oprejst fra de døde, ved vi, at der er håb for verden