Menighedsledelsen

Formand

Lars Villadsen, E-mail: Lars.villadsen55@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Gitte Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 2030 2124

Bo Jørgensen, E-mail: jorgensen.bo@mail.dk, Telefon: 2933 7810

Niels Villadsen, Email: niels.villadsen@mail.dk, Telefon: 4045 3144

Præst

Hans Thomsen, E-mail: praest@frikirkenisaeby.dk, Telefon: 2886 1500 Lærling: Maria Bentsen, Telefon: 2293 0663

Økonomi

Lars Villadsen, E-mail: Lars.villadsen55@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Konto 9006 1300426022

MobilePay: 841684

Forhandlingsleder

Benny Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 4019 4044

Sekretær

Jan Christensen, E-mail: jc@dbs.dk, Telefon: 4267 0400

Café

Kit Jørgensen, E-.mail: kit.bo.jorgensen@mail.dk, Telefon: 2619 1590

Onsdagscafé

Linda Villadsen, E-mail: linda.villadsen@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Værtstjeneste

Benny Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 4019 4044

Familiearbejde

Kirsten Thomsen, E-mail: kirsten@naarlivetgoerondt.dk, Telefon: 2886 1501

Messy Church

Kirsten Thomsen, E-mail: kirsten@naarlivetgoerondt.dk, Telefon: 2886 1501

Omsorgs- og besøgstjeneste

Gitte Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 2030 2124

Bente Christensen, Telefon: 4232 2727

Kirsten Thomsen, Telefon: 2886 1501

Bibliotek

Kirsten H. Eriksson, E-mail: kirsten.hafstein@gmail.com, Telefon: 2990 0656

PR

Jan Christensen og Benny Madsen: E-mail: pr@frikirkenisaeby.dk

Web

Jan Christensen, E-mail: jc@dbs.dk, Telefon: 4267 0400

Persondatapolitik

Menighedsledelsen

Formand

Lars Villadsen, E-mail: Lars.villadsen55@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Gitte Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 2030 2124

Bo Jørgensen, E-mail: jorgensen.bo@mail.dk, Telefon: 2933 7810

Niels Villadsen, Email: niels.villadsen@mail.dk, Telefon: 4045 3144

Præst

Hans Thomsen, E-mail: praest@frikirkenisaeby.dk, Telefon: 2886 1500 Lærling: Maria Bentsen, Telefon: 2293 0663

Økonomi

Lars Villadsen, E-mail: Lars.villadsen55@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Konto 9006 1300426022

MobilePay: 841684

Forhandlingsleder

Benny Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 4019 4044

Sekretær

Jan Christensen, E-mail: jc@dbs.dk, Telefon: 4267 0400

Café

Kit Jørgensen, E-.mail: kit.bo.jorgensen@mail.dk, Telefon: 2619 1590

Onsdagscafé

Linda Villadsen, E-mail: linda.villadsen@gmail.com, Telefon: 2020 8588

Værtstjeneste

Benny Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 4019 4044

Familiearbejde

Kirsten Thomsen, E-mail: kirsten@naarlivetgoerondt.dk, Telefon: 2886 1501

Messy Church

Kirsten Thomsen, E-mail: kirsten@naarlivetgoerondt.dk, Telefon: 2886 1501

Omsorgs- og besøgstjeneste

Gitte Madsen, E-mail: Bennygitte@gmail.com, Telefon: 2030 2124

Bente Christensen, Telefon: 4232 2727

Kirsten Thomsen, Telefon: 2886 1501

Bibliotek

Kirsten H. Eriksson, E-mail: kirsten.hafstein@gmail.com, Telefon: 2990 0656

PR

Jan Christensen og Benny Madsen: E-mail: pr@frikirkenisaeby.dk

Web

Jan Christensen, E-mail: jc@dbs.dk, Telefon: 4267 0400

Persondatapolitik